Archiv 2006

März 2006
April 2006
Mai 2006
Juni 2006
Juli 2006
August 2006
September 2006
Oktober 2006
November 2006


26-08-06 18:10 Magna Racino 5. Rennen
Emirates AROC-Amateur Super-Cup, 3. Lauf
(Sandbahn)
Amateur - Araber 1700m Nr. 97
1. (3)HS Balius (GB)4jH. Am. Fr. Manuela SLAMANIGAUT68-4 
2. (2)Takko el Samawi (GER)6jH. Am. Fr. Carolin STUMMERAUT69-4 
3. (7)Antaris El Rochelle (AUT)4jH.SklAm. Fr. Mag. Irene KOHLWEISSAUT50 +0.50
4. (8)HS Prophet (GB)6jH. Am. Fr. Dr. Karin HOFAUT59 +2.50
5. (6)Chadayed (AUT)9jW.SklAm. S. BudovicCZE60  
6. (4)KW-Amirnov (NL)4jW. Am. Fr. P. TanasPOL53  
7. (5)Djaykhan K.A. (AUT)4jH. Am. Fr. Nicole WAIDACHERAUT56-4 
8. (1)Tachlith el Samawi (GER)6jW. Am. Fr. Dr. Susanne JISCHAAUT65-1 
Dotation 1.:1800
Dotation 2.:900
Dotation 3.:800
Dotation 4.:700
Dotation 5.:600
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Halsdon Arabians
Trainer Siegpferd:Markus Geisler
  
Richterspruch:l/ 2 - 1 1/2 - 12 - 2 1/2 - 9 - 6 - W (Zeit: 2.02,7)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):1
Quote Einlaufwette:8
Quote Dreierwette:34

26-08-06 17:45 Magna Racino 4. Rennen
Libanon-Rennen
(Grasbahn)
   1100m Nr. 96
1. (7)Marian (POL)5jW. P. KrowickiAUT58  
2. (12)Creta's Ring (GB)6jW. Am. Fr. Mag. Irene KOHLWEISSAUT56-2 
3. (5)Lunar Wind (GB)5jW. J. P. LopezAUT58  
4. (10)Linyati (GER)6jW. F. LespingalAUT55  
5. (2)Brego (IRE)4jW. Am. S. BudovicCZE61  
6. (3)Alando (GER)10jW. P. FlorianSLO57  
7. (8)Irelands Cross (IRE)3jH. S. GeorgievAUT56  
8. (1)Fortnum (GB)4jH. Fr. V. PertlikováAUT53-4 
9. (11)Xcess Baggage (GB)6jW. Fr. G. MühlbichlerAUT61  
10. (9)Acoss (CZE)4jW. T. ChapusotAUT57  
11. (13)Doratore (IRE)3jH.SklL. BeaucampAUT58  
12. (4)Caius (AUT)3jW.SklAm. Fr. Dr. Susanne JISCHAAUT53-3+3.00
13. (6)Flying Sun (AUT)3jSt. Fr. K. BarborikováAUT51 +0.50
Dotation 1.:1900
Dotation 2.:1000
Dotation 3.:550
Dotation 4.:350
Dotation 5.:200
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Patrik s.r.o./SK
Trainer Siegpferd:Anton Mlcuch/SK
  
Richterspruch:si/ 1 - N - N - 1 - H - H - 1 - 3/4 - H - N - 10 - 22 (Zeit: 1.04,8)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:2
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):3
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:18
Quote Dreierwette:63

26-08-06 17:20 Magna Racino 3. Rennen
Turbo-Handikap
(Grasbahn)
   1700m Nr. 95
1. (7)Imman (SLO)3jH. J. P. LopezAUT59  
2. (6)San Mateo (POL)5jW.SklP. KrowickiAUT63  
3. (4)Numidia (POL)3jSt. S. GeorgievAUT57  
4. (1)Light Meter (IRE)3jH. Fr. G. MühlbichlerAUT55  
5. (5)Rosina (GER)6jSt. L. BeaucampAUT63  
6. (3)Macalu (AUT)3jH. Fr. K. BarborikováAUT56  
7. (2)Kamrat (POL)7jH. Am. Christian BRÄUERAUT64  
8. (8)Mister Silver (POL)4jW.SklAm. Fr. Mag. Irene KOHLWEISSAUT61-2 
Dotation 1.:1650
Dotation 2.:850
Dotation 3.:600
Dotation 4.:350
Dotation 5.:150
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Gestüt Gühtler Hof -Kuchyna s.r.o./SK
Trainer Siegpferd:Mag P. Czarniecki/SK
  
Richterspruch:si/ 1 3/4 - H - 2 3/4 - H - 6 - 3 1/4 (Zeit: 1.45,1)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:4
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:10
Quote Dreierwette:36

26-08-06 16:30 Magna Racino 1. Rennen
Winwin Trifecta-Jackpot-Rennen
(Grasbahn)
   2100m Nr. 94
1. (8)Oakboy (GER)5jW.SklFr. G.MühlbichlerAUT54  
2. (4)Templeton (SLO)8jW. J. P. LopezAUT60  
3. (5)Innuendo (CZE)4jH. Fr.K. BarborikováAUT52  
4. (3)Evening Wiew (GER)5jW. Am. S. BudovicCZE56 +1.00
5. (7)Vacaria (CZE)4jSt. P. KrowickiAUT51 +1.50
6. (2)Pebble Mill (IRE)4jH. F. LespingalAUT53  
7. (6)Honora (SLO)5jSt. L. BeaucampAUT56  
NS (1)Direct Play (GB)7jW. S. GeorgievAUT57  
Dotation 1.:1920
Dotation 2.:960
Dotation 3.:680
Dotation 4.:400
Dotation 5.:200
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Elfi
Trainer Siegpferd:Emmerich Schweigert
  
Richterspruch:Ka/ N - 3/4 - H - 1 - K - 15, dasals Erstes eingekommene Pferd Templeton wurde wegen mehrmaliger rennentscheidender Behinderung von Oakboy hinter dieses rückversetzt (Zeit: 2.10,0)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:5
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):3
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:168
Quote Dreierwette:625

20-08-06 16:15 Magna Racino 11. Rennen
Vecellio-Rennen
(Grasbanh)
   1650m Nr. 93
1. (8)Dormino (POL)3jH.SklD. MoffatAUT58  
2. (4)Innuendo (CZE)4jH. Fr. K. BarborikováAUT59  
3. (7)Douce Paris (GER)5jW. P. KubikCZE60  
4. (1)Lend A Leg (USA)4jSt. S. GeorgievAUT58  
5. (5)Feliciano (AUT)7jW. Am. Fr. Mag. Irene KOHLWEISSAUT54-2 
6. (2)Mystic Mover (GB)3jSt. Fr. B. SarinováCZE51  
NS (3)Atropin (GER)5jW. P. KrowickiAUT59  
NS (6)Mazunte (SVN)5jH. F. LespingalAUT57  
Dotation 1.:1520
Dotation 2.:800
Dotation 3.:440
Dotation 4.:280
Dotation 5.:160
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Damis BT/PL
Trainer Siegpferd:Boreslaw Mazurek/PL
  
Richterspruch:ü/ 4 1/2 - 2 1/4 - 4 - 1/2 - 6 (Zeit: 1.41,5)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):1
Quote Einlaufwette:16
Quote Dreierwette:29

20-08-06 14:33 Magna Racino 7. Rennen
Otsunami-Rennen
(Grasbahn)
   1700m Nr. 92
1. (7)Floryda (POL)2jSt. P. KrowickiAUT56  
2. (3)Livia (AUT)2jSt. D. MoffatGER56  
3. (5)Ideale (GER)2jSt. P. KubikCZE56  
4. (4)Silver Groom (GER)2jH. J. P. LopezAUT57  
5. (1)Twist Boy (SLO)2jH. L. BeaucampAUT57  
6. (6)I Dance (CZE)2jSt. Fr. K. BarborikováAUT56  
7. (8)Sarapis (SLO)2jH. S. GeorgievAUT57  
8. (2)Witamino (CZE)2jH. R. KoplikCZE57  
Dotation 1.:3350
Dotation 2.:1700
Dotation 3.:1000
Dotation 4.:600
Dotation 5.:350
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall SCH Racing/H
Trainer Siegpferd:Sandor Ribarzski
  
Richterspruch:Ka/ H (Silver Groom) - 1 1/4 - K - 3/4 - 3 3/4 - 20 -14. Das als zweites eingekommene Pferd Silver Groom wurde wegen mehrmaliger Behinderung des Pferdes Ideale (3. im Ziel) hinter dieses rückversetzt. (Zeit: 1.49,9)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:19
Quote Dreierwette:105

20-08-06 13:20 Magna Racino 4. Rennen
Inländer Super-Serie, 6. Lauf
(Grasbahn)
   1250m Nr. 91
1. (6)Moonlight (AUT)2jSt. D. MoffatGER57  
2. (3)Hatama (AUT)2jSt. J. P. LopezAUT57 +0.50
3. (4)Mad Max (AUT)2jH. P. KubikCZE58  
4. (2)Cascade (AUT)2jSt. S. GeorgievAUT57  
5. (5)Royal Flash (AUT)2jW. Fr. G. MühlbichlerAUT57  
6. (1)Brigitte Nielsen (AUT)2jSt. P. KrowickiAUT57  
7. (7)Felina (AUT)2jSt. F. LespingalAUT57  
Dotation 1.:4800
Dotation 2.:2400
Dotation 3.:1400
Dotation 4.:900
Dotation 5.:500
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Senning /D
Trainer Siegpferd:Gerald Geisler/D
  
Richterspruch:ü/ 4 - 6 1/2 - 3 3/4 - 3 1/2 - 3 - 9 1/2 (Zeit: 1.18,4)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:5
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):1
Quote Einlaufwette:17
Quote Dreierwette:112

20-08-06 12:25 Magna Racino 2. Rennen
Racino-Handikap
(Sandbahn)
   1650m Nr. 90
1. (2)Born Slippy (IRE)3jH.SklJ. P. LopezAUT58  
2. (1)Chairman (AUT)4jW. P. KrowickiAUT57  
3. (5)Rising Sun (AUT)3jH. S. GeorgievAUT56  
4. (3)Faruk (SLO)5jH. F. LespingalAUT57  
5. (6)Sledgehammer (GER)6jH. Fr. G. MühlbichlerAUT55  
6. (4)Martinetto (POL)3jH.SklAm. Fr. Mag. Irene KOHLWEISSAUT53-2 
7. (8)Luminoso (SLO)4jW. L. BeaucampAUT52 +3.50
8. (7)Asian Tiger (IRE)4jH. P. KubikCZE63  
Dotation 1.:2100
Dotation 2.:1050
Dotation 3.:600
Dotation 4.:400
Dotation 5.:250
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Allegro
Trainer Siegpferd:Emmerich Schweigert
  
Richterspruch:Ka/ K - 5 1/2 - K - 4 - 1/2 - H - 34 (Zeit: 1.44,0)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):1
Quote Einlaufwette:25
Quote Dreierwette:31

13-08-06 16:15 Magna Racino 11. Rennen
Stormrider-Fliegerderby
((Grasbahn)
   1000m Nr. 89
1. (5)Scyris (POL)6jH. P. KrowickiAUT59  
2. (3)Sacho (GER)8jW. J. P. LopezAUT57  
3. (6)Master Chief (USA)3jW.SklK. KerekesGER54  
4. (2)Creta's Ring (GB)6jW. L. BeaucampAUT57  
5. (1)Lunar Wind (GB)5jW. S. WasiutowPOL57  
6. (4)Flying Sun (AUT)3jSt. Fr. K. BarborikováAUT54  
dis (7)Sto Na Sto (POL)5jH. S. GeorgievAUT59  
Dotation 1.:9600
Dotation 2.:4800
Dotation 3.:2800
Dotation 4.:1800
Dotation 5.:1000
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Dr. Jiri Charvát Group s.r.o.
Trainer Siegpferd:Frantisek Holcák/CZ
  
Richterspruch:Ka/ H - 5 (Sto Na Sto) - 1/2 - 3 1/4 - 1 1/2 - 15. Das als Drittes eingekomme Pferd Sto Na Sto wurde wegen Verlassens der ausgesteckten Bahn preisverlustig erklärt (Zeit: 0.58,1)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:4
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:7
Quote Dreierwette:52

13-08-06 15:00 Magna Racino 8. Rennen
Lunar Wind-Rennen
(Grasbahn)
   1200m Nr. 88
1. (7)Cosima (AUT)4jSt. Am. Fr. Dr. Susanne JISCHAAUT59-3 
2. (3)Alastair (AUT)3jH. P. KrowickiAUT51 +2.00
3. (8)Brego (IRE)4jW. Am. S. BudovicCZE64  
4. (6)Sledgehammer (GER)6jH.SklJ. P. LopezAUT64  
5. (1)Odinga (AUT)3jSt.SklT. ChapusotAUT49  
6. (4)Mister Silver (POL)4jW.SklS. GeorgievAUT63  
7. (2)Turrica (POL)3jSt. Fr. V. PetrlikováAUT45-4 
8. (5)Fortnum (GB)4jH. L. BeaucampAUT64  
Dotation 1.:1650
Dotation 2.:850
Dotation 3.:600
Dotation 4.:350
Dotation 5.:150
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Wilhelm Furtner
Trainer Siegpferd:Maria Furtner
  
Richterspruch:l/ 1 3/4 - N - 1 3/4 - 1 - N - 3 1/4 - 3 3/4 (Zeit: 1.13,7)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:4
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:21
Quote Dreierwette:80

13-08-06 13:18 Magna Racino 4. Rennen
Riquwiar-Rennen
(Sandbahn)
   1650m Nr. 87
1. (10)Caland (POL)3jH. V. PopovPOL52  
2. (4)Monszun (HUN)4jSt. K. KerekesGER59  
3. (6)Hyphen (GB)10jW. J. P. LopezAUT62  
4. (5)Atropin (GER)5jW. P. KrowickiAUT63  
5. (1)Alando (GER)10jW. P. FlorianSLO58  
6. (14)Natty Dancer (CZE)4jH. J. LinkeCZE59  
7. (11)Doratore (IRE)3jH. L. BeaucampAUT58  
8. (2)Jim Beam (POL)4jH. S. WasiutowPOL59  
9. (8)Follow the Rainbow (CZE)3jSt. Fr. K. BarborikováAUT53  
10. (3)Tikhij Don (IRE)3jH. Fr. G. MühlbichlerAUT52  
11. (13)Mazunte (SL)5jH. T. ChapusotAUT57  
12. (7)Leopold (AUT)3jW.SklFr. V. PetrlikováAUT47-4 
NS (9)Toocos (CZE)4jW. S. GeorgievAUT58  
NS (12)Real Star (AUT)3jW. Am. Fr. Dr. Susanne JISCHAAUT53-3+5.00
Dotation 1.:1900
Dotation 2.:1000
Dotation 3.:550
Dotation 4.:350
Dotation 5.:200
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Damis BT/PL
Trainer Siegpferd:Josef Siwonia/PL
  
Richterspruch:l/ 1 1/2 - 3 1/2 - 1 3/4 - 1 1/2 - 1 - N - 7 1/2 - 6 1/2 - 8 - 1 -21 (Zeit: 1.44,4)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:8
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):1
Quote Einlaufwette:22
Quote Dreierwette:36

13-08-06 12:00 Magna Racino 1. Rennen
Winwin-Trifecta-Jackpot-Rennen
(Grasbahn)
   2000m Nr. 86
1. (4)Estemona (GER)4jSt. K. KerekesGER56  
2. (5)Sun Court (POL)3jH. P. KrowickiAUT53  
3. (1)Imman (SLO)3jH. Fr. G.MühlbichlerAUT56  
4. (3)Dyskopol (POL)3jH. Z. SmidaSLO52  
5. (6)Kanna (POL)4jSt. Am. S. BudovicCZE57  
6. (2)Lord KL (CZE)5jW.SklS. GeorgievAUT56  
NS (7)Gospodarz (POL)6jW. J. P. LopezAUT57 +1.00
NS (8)Honora (SLO)5jSt. L. BeaucampAUT57  
Dotation 1.:1520
Dotation 2.:800
Dotation 3.:440
Dotation 4.:280
Dotation 5.:160
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Telivér Farm/H
Trainer Siegpferd:István Papp/H
  
Richterspruch:l/ 1 3/4 - 1/2 - 3/4 - 5 1/2 - 11 (Zeit: 2.09,7)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:7
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):1
Quote Einlaufwette:8
Quote Dreierwette:68

06-08-06 15:30 Magna Racino 9. Rennen
Balboa-Rennen
(Sandbahn)
   1700m Nr. 85
1. (7)Numidia (POL)3jSt. S. GeorgijevAUT55 +0.50
2. (2)Macalu (AUT)3jH. Fr. K. BarborikováAUT55  
3. (4)Mustafa (GER)3jH. P. KrowickiAUT53-1 
4. (9)Country Club Two (POL)8jH. V. PopovPOL66  
5. (8)Luminoso (SLO)4jW. Fr. G. MühlbichlerAUT57  
6. (5)Zachcianka (POL)3jSt. Fr. V. PetrlikováAUT47-4 
7. (3)Minora (SLO)4jSt. L. BeaucampAUT53 +2.50
8. (6)Kiloon (CZE)3jH. J. KovarikCZE57  
9. (1)La Lady (HUN)4jSt. P. HeuglGER55 +3.00
Dotation 1.:1650
Dotation 2.:850
Dotation 3.:600
Dotation 4.:350
Dotation 5.:150
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Triple A
Trainer Siegpferd:Stefan Bigus
  
Richterspruch:si/ 1/2 - 3/4 - H - 2 - 3 1/2 - N - N - H (Zeit: 1.48,4)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:4
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):3
Quote Einlaufwette:8
Quote Dreierwette:127

06-08-06 13:52 Magna Racino 5. Rennen
KR Paul Schweitzer-Gedenkrennen
(Grasbahn)
   1650m Nr. 84
1. (5)Avid of Glory (GER)4jH.SklJ. P. LopezAUT60  
2. (11)Sure Danzig (POL)4jH.SklS. GeorgijevAUT60  
3. (6)Realina (POL)3jSt. V. PopovPOL53  
4. (2)Terssio (IRE)3jH. L. BeaucampAUT55  
5. (7)Hard Warrior (USA)4jW. P. KrowickiAUT58  
6. (4)Templeton (SLO)8jW. Fr. G. MühlbichlerAUT58  
7. (1)Brahy (USA)5jH. S. GömöriHUN60  
8. (3)Parisfleur (GER)4jSt. S. KovacsHUN58  
8. (12)Giuliano Bih (IRE)6jH. Z. VargaHUN60  
10. (10)Lions Club (GER)4jW. F. LespingalAUT58  
11. (8)Happy Holiday (IRE)5jW. S. WasiutowPOL58  
12. (9)Xcess Baggage (GB)6jW.SklP. HeuglGER58  
Dotation 1.:9600
Dotation 2.:4800
Dotation 3.:2800
Dotation 4.:1800
Dotation 5.:1000
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Challenger
Trainer Siegpferd:Emmerich Schweigert
  
Richterspruch:Ka/ N - 4 - H - K - 1 1/4 - 1 1/4 - H - tR - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/2 (Zeit: 1.39,0)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:5
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):3
Quote Einlaufwette:28
Quote Dreierwette:279

06-08-06 12:25 Magna Racino 2. Rennen
Clarion-Rennen
(Sandbahn)
   2000m Nr. 83
1. (6)Pebble Mill (IRE)4jH. P. HeuglGER57  
2. (3)Vacaria (CZE)4jSt. J. KovarikSLO57 +0.50
3. (7)Born Slippy (IRE)3jH.SklFr. G. MühlbichlerAUT55  
4. (10)San Mateo (POL)5jW. V. PopovPOL53 +0.50
5. (8)Richest Vein (IRE)7jW.SklP. KrowickiAUT58  
6. (4)Rosina (GER)6jSt. L. BeaucampAUT53  
7. (1)Oakboy (GER)5jW. G. SchadlerAUT61  
8. (5)Vigo (SLO)5jH. Fr. V. PetrlikováAUT45-4 
9. (9)Faruk (SLO)5jH. F. LespingalAUT55  
NS (2)Linos (POL)3jH. S. GeorgijevAUT55 +0.50
Dotation 1.:2100
Dotation 2.:1050
Dotation 3.:600
Dotation 4.:400
Dotation 5.:250
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Mika
Trainer Siegpferd:Friedrich Kainz
  
Richterspruch:si/ 1 - H -2 1/4 - 2 - 1 1/4 - 7 - 2 3/4 - 10 (Zeit: 1.06,3)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:30
Quote Dreierwette:84