Archiv 2005

März 2005
April 2005
Mai 2005
Juni 2005
Juli 2005
August 2005
September 2005
Oktober 2005
November 2005


20-11-05 15:23 Magna Racino 7. Rennen
Galopp-Finale
(Sandbahn)
   1800m Nr. 152
1. (1)Basic System USA)3jW. M. HenryGBR60  
2. (7)San Mateo (POL)4jH.SklS. GeorgijevAUT54-2+1.00
3. (9)Chairman (AUT)3jW. P. KrowickiAUT62  
4. (8)Oak Boy (GER)4jH.SklM. RigoAUT62-4 
5. (3)La Boussole (FR)4jSt.SklE. DubravkaAUT59  
6. (5)Luminoso (SK)3jW. L. BeaucampAUT50  
7. (6)Minora (SK)3jSt. E. LerbertonFRA51 +2.50
8. (4)Decurio (CZE)3jH. Fr. V. PetrlikováAUT45-4+2.00
NS (2)Rosina (GER)5jSt. Z. VargaHUN60  
NS (10)Loreo (GER)3jW. T. ChapusotAUT50 +1.50
Dotation 1.:1500
Dotation 2.:750
Dotation 3.:500
Dotation 4.:300
Dotation 5.:150
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Marathon
Trainer Siegpferd:Friedrich Kainz
  
Richterspruch:Ka/ K - 2 1/2 - 2 1/2 - 6 - 3 1/2 - 10 -14 (Zeit: 1.57,1)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:37
Quote Dreierwette:180

20-11-05 14:33 Magna Racino 5. Rennen
Rih-Rennen
(Sandbahn)
 Araber 1650m Nr. 151
1. (1)Takko el Samawi (GER)5jH. S. GeorgijevAUT65-2 
2. (3)Ainhoa Daarik (FR)4jH.SklF. LespingalAUT64  
3. (8)Tachlith el Samawi (GER)5jH. M. HenryGBR64  
4. (4)HS Balius (GB)3jH. P. KrowickiAUT57  
5. (2)Djaykhan K.A. (AUT)3jH. L. BeaucampAUT57  
6. (7)Kesmel (FR)6jH. E. DubravkaAUT60  
7. (5)Arsinoe'Ba (FR)4jSt.SklT. ChapusotAUT59  
8. (10)Antaris El Rochelle (AUT)3jH. Am. Fr. Mag. Irene KOHLWEISSAUT53-2 
9. (9)Ainhoa Nuivre (FR)6jSt.SklAm. Fr. Manuela SLAMANIGAUT58-4 
10. (6)Mokthar BA (FR)5jH. E. LebertonFRA57  
Dotation 1.:1500
Dotation 2.:750
Dotation 3.:500
Dotation 4.:300
Dotation 5.:10
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Triple A
Trainer Siegpferd:Stefan Bigus
  
Richterspruch:si/ 1/2 - 4 - 3 1/4 - 2 1/2 - K - N - 4 - 3 3/4 -17 (Zeit: 2.00,6)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:6
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:16
Quote Dreierwette:72

20-11-05 14:08 Magna Racino 4. Rennen
Buccaneer-Rennen
   3000m Nr. 150
1. (10)Vadual (SK)3jH. J. KovarikCZE60  
2. (6)Mideros (CZE)3jH. Z. SmidaSLO55  
3. (4)Miss Joice (GER)3jSt. I. KozmaHUN54  
4. (8)Moira (GER)3jSt. M. HenryGBR54  
5. (1)Pebble Mill (IRE)3jH. S. GeorgijevAUT55  
6. (11)Saten (CZE)8jW. G. SchadlerAUT60  
7. (5)Couplet (GB)4jSt. Z. VargaHUN59  
8. (3)Santoro (GER)3jH. S. KovacsHUN57 +2.00
9. (9)Alph (POL)4jH. P. KalasSLO60  
10. (2)Lobbolito (GER)9jW. P. KrowickiAUT59  
NS (7)Evening View (GER)4jH. E. DubravkaAUT60  
Dotation 1.:3800
Dotation 2.:1900
Dotation 3.:1200
Dotation 4.:700
Dotation 5.:400
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Vadual/SK
Trainer Siegpferd:Fr. Zuzana Kubicková
  
Richterspruch:si/ 1 1/4 - 1/2 - 7 1/2 - 7 1/2 - H - 30 - 5 - 6 1/2 - 3 3/4 (Zeit: 3.16,9)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:4
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):3
Quote Platz (3):5
Quote Einlaufwette:14
Quote Dreierwette:465

20-11-05 13:22 Magna Racino 2. Rennen
Magna Racino Plate
(Grasbahn)
   1200m Nr. 149
1. (6)Investor (IRE)6jW. E. DubravkaAUT60  
2. (8)Happy Holiday (IRE)4jW. M. HenryGBR62  
3. (5)Gopura (USA)4jH. S. GeorgijevAUT59  
4. (4)Mina Alsalaam (GB)3jSt. Z. VargaHUN58  
5. (7)Clarion (GB)7jH. L. BeaucampAUT59  
6. (3)Linyati (GER)5jW. M. RigoAUT59  
7. (9)Creta's Ring (GB)5jW. F. LespingalAUT61  
8. (2)Comte (CZE)5jSt. Fr. K. BarborikováAUT59  
9. (1)Lend A Led (IRE)3jSt. P. KrowickiAUT58  
Dotation 1.:3800
Dotation 2.:1900
Dotation 3.:1200
Dotation 4.:700
Dotation 5.:400
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:KR Paul Schweitzer's Erben
Trainer Siegpferd:Gérard Martin
  
Richterspruch:si/ 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 2 1/4 - 1/2 - 2 1/2 - K (Zeit: 1.13,6)
Bahnzustand / Wert: / 0
  
Quote Sieg:9
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:38
Quote Dreierwette:88

13-11-05 14:45 Magna Racino 5. Rennen
Neon-Rennen
(Sandbahn)
   1200m Nr. 148
1. (6)Mister Silver (POL)3jW.SklS. GeorgijevAUT55-3 
2. (5)Reste Avec Moi (FR)4jW. Am. Fr. Mag. Irene KOHLWEISSAUT54-2 
3. (9)Acoss (CZE)3jH. E. DubravkaAUT59  
4. (3)Tamburlaine (GER)4jW. J.D. HillisGER60  
5. (2)Loreo (GER)3jH.SklFr. G. MühlbichlerAUT54  
6. (4)Ermine (FR)4jSt. P. KubikSLO58 +2.50
7. (8)La Nouvelle (GER)4jSt. P. KrowickiAUT60  
8. (7)Memory of Longing (CZE)3jSt. Fr. A. KlepetkováCZE58  
9. (1)Madamon (CZE)3jH.SklF. LespingalAUT55  
Dotation 1.:1900
Dotation 2.:1000
Dotation 3.:550
Dotation 4.:350
Dotation 5.:200
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Fantasie
Trainer Siegpferd:Stefan Bigus
  
Richterspruch:Ka7 H - 6 - 1/2 - 2 1/4 - 1 3/4 - 3 3/4 - H - 4 1/2 (Zeit: 1.14,4)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:7
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):1
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:21
Quote Dreierwette:78

13-11-05 14:20 Magna Racino 4. Rennen
Graf Hugo Henckel-Memorial
(Grasbahn)
   1650m Nr. 147
1. (6)Cuba Candy (IRE)2jH. J.P. LopezAUT58  
2. (5)Pinot Noir (GER)2jH. J.D. HillisGER56  
3. (7)Shaheen (GER)2jSt. E. DubravkaAUT55  
4. (4)Hassaleh (HUN)2jH. S. KovacsAUT60  
5. (9)Travis (GER)2jH.SklZ. SmidaSLO56  
6. (2)Another Folly (USA)2jSt. Fr. G. MühlbichlerAUT55  
7. (3)Oxford Blues (HUN)2jH. M. HenryAUT60  
8. (11)Clever Girl (GER)2jSt. Z. VargaHUN57  
9. (1)Santos (HUN)2jH. L. KasalHUN58  
10. (10)Mister Bond (HUN)2jH. Z. MeszarosHUN58  
11. (8)Bellalko (GER)2jH. J. NoskaHUN56  
Dotation 1.:14400
Dotation 2.:7200
Dotation 3.:4200
Dotation 4.:2700
Dotation 5.:1500
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Allegro
Trainer Siegpferd:Emmerich Schweigert
  
Richterspruch:si/ H - 1 3/4 - 8 - 4 - K - 3 1/4 - 1/2 - 2 1/2 - 7 - 10 (Zeit: 1.44,2)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):1
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:4
Quote Dreierwette:29

13-11-05 13:25 Magna Racino 2. Rennen
Pygmalion-Rennen
(Sandbahn)
   1700m Nr. 146
1. (5)Linyati (GER)5jW. M. HenryGBR52  
2. (1)Star's Song (GER)3jH. S. GeorgijevAUT54  
3. (4)Galvanise (USA)4jH. Z. VargaHUN64  
4. (3)Pudr (CZE)4jH. J.P. LopezAUT56  
5. (2)Tempelblüte (SK)3jSt. P. KrowickiAUT53 +6.00
6. (7)Templeton (SK)7jW. T. SmatralaSLO62  
7. (6)Winfred (AUT)4jH. L. BeaucampAUT50 +1.00
Dotation 1.:2600
Dotation 2.:1300
Dotation 3.:900
Dotation 4.:500
Dotation 5.:300
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Baileys
Trainer Siegpferd:Annelies Mathis
  
Richterspruch:ü/ 6 - 5 1/2 - 4 1/2 - 6 1/2 - kK - 3 1/4 (Zeit: 1.48,1)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:9
Quote Platz (1):3
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:43
Quote Dreierwette:146

06-11-05 14:45 Magna Racino 5. Rennen
First Engagement-Rennen
(Sandbahn)
   16m Nr. 145
1. (10)Chairman (AUT)3jW. P. KrowickiAUT57  
2. (8)Basic System (USA)3jW. M. HenryGBR58  
3. (6)Oakboy (GER)4jH.SklM. RigoAUT61-4 
4. (5)County Club Two (GB)7jH. D. SyuleymanovAUT64-3 
5. (12)San Mateo (POL)4jH.SklS. GeorgijevAUT52-3 
6. (11)Loreo (GER)3jW. D. MoffatGER51 +1.00
7. (17)Sledgehammer (GER)5jH. G. SchadlerAUT60  
8. (9)Kamrat (POL)6jH. Fr. C. FraislAUT63-2 
9. (7)Vigo (SK)4jH. Am. R. SaraAUT56  
10. (15)Minora (SK)3jSt. E. LebertonFRA50  
11. (14)Le Vent (GER)3jW. F. LespingalAUT0-59 
12. (3)Arena (POL)4jSt.SklL. BeaucampAUT52  
13. (13)Decurio (CZE)3jH.SklT. ChapusotAUT50 +5.00
14. (16)Madalena (AUT)3jSt. Fr. V. PertrlikováAUT45-4 
15. (1)Queen's Glory (IRE)3jSt. Fr. K. BarborikováAUT56  
16. (4)Deuce of Trumps (IRE)7jW. E. DubravkaAUT58  
NS (2)Atlantic Melody (GER)5jSt.SklAm. Fr. Manuela SLAMANIGAUT56-4 
Dotation 1.:1500
Dotation 2.:750
Dotation 3.:500
Dotation 4.:300
Dotation 5.:150
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Dr. H. König u. Stall Krimmelhof
Trainer Siegpferd:Markus Geisler
  
Richterspruch:Ka7/ kK - 5 - 3 - 1 3/4 - 2 1/4 - 1 - 1 - 2 1/2 - N - 13 - 6 1/2 - 1 1/4 - 3 - 2 1/4 - N (Zeit: 1.44,7)
Bahnzustand / Wert:Sand / 0
  
Quote Sieg:Nicht erraten
Quote Sieg (totes Rennen):5
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):4
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:38
Quote Dreierwette:265

06-11-05 13:55 Magna Racino 3. Rennen
Preis der Diana
(Grasbahn)
   1800m Nr. 144
1. (2)Moira (GER)3jSt. M. HenryGBR56  
2. (4)Chutney Mary (IRE)3jSt. Fr. K. BarborikováAUT56  
3. (3)Cross Check (IRE)4jSt.SklD. MoffatGER59  
4. (9)Honora (SK)4jSt. P. KrowickiAUT59  
5. (7)Weltssio (GER)3jSt. E. DubravkaAUT56  
6. (8)Mosci Panna (POL)3jSt. S. GeorgijevAUT56  
7. (6)Mirra Belissima (GB)4jSt. Fr. C. FraislAUT59  
8. (1)Bonne Perle (GER)3jSt. F. LespingalAUT56  
NS (5)Little Flirt (GER)7jSt. L. BeaucampAUT59  
Dotation 1.:3800
Dotation 2.:1900
Dotation 3.:1200
Dotation 4.:700
Dotation 5.:400
Dotation 6.:0
  
Besitzer Siegpferd:Stall Baileys
Trainer Siegpferd:Annelies Mathis
  
Richterspruch:ü/ 6 - 2 - N - 5 1/2 - 2 1/2 - 3 1/2 - 3 3/4 (Zeit: 1.55,2)
Bahnzustand / Wert:gut / 4
  
Quote Sieg:3
Quote Platz (1):2
Quote Platz (2):2
Quote Platz (3):2
Quote Einlaufwette:26
Quote Dreierwette:90